SoXRa, s.r.o., Dôstojnický Pavilon, Pevnostný rad 3, Komárno, Tel. +421 / 35 / 771 45 60, 61
     
 About Us
 Digital X-Ray
 Panoramic X-Ray
 Mammography
 Ultra-Sound
 Consulting Hours
 Our Partners
 Prices
 Accessability
Gallery
     
     


     
GALLERY
Klematis
Klematis
Klematis
Klematis
Klematis
Klematis
Klematis
Klematis
Klematis
    Postacím: SoXRa, s.r.o., Krivá 4, Postafiók 78, 94501 Komárno, Szlovákia, E-mail: soxra@soxra.com