SoXRa s.r.o., Zdravcentrum Ignáca Semmelweis, Senný trh 6, Komárno, Tel. +421 / 35 / 7714 560,561 mobil: +421 911 500 052
     
 O nás
 Digitálna rádiológia
 Panoramatický RTG
Mamografia
Ultrazvuk
 Ordinácia
 Zdravotné poisťovne
 Cenník
 Kontakt
Galéria
   
     


     
ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE
     
a zmluvné partnery SoXRa, s.r.o.:
     
     

www.vszp.sk
     

www.dovera.sk
       

www.union.sk

www.medixray.sk
       

www.provencevm.sk

   
    Poštová adresa: SoXRa, s.r.o., Krivá 4, P.O. Box 78, 94501 Komárno, Slovensko, E-mail: soxra@soxra.com